Verzekering na ongeval

Wanneer je als lid van de club bij een ongeval betrokken bent op weg naar of tijdens een training of wedstrijd kan je beroep doen op de verzekering van de club, Ethias. Ga daarom als volgt te werk:

1° Download het document in word of Download het document in PDF en vul het het zo snel mogelijk na het ongeluk in.

2° Geef het daarna af aan Frank Beyens of stuur het door naar frank_beyens@hotmail.com. Hij zal ervoor zorgen dat jouw aangifte op een correcte manier wordt doorgegeven aan Ethias.

3° Na deze aangifte zal Frank je een dossiernummer geven. Dit dossiernummer moet vermeld worden in al je briefwisseling of mails met Ethias.

4° Maak van alle facturen, betalingsbewijzen, onkostennota’s enz een kopie. Houd de kopieën goed bij en stuur de originelen naar Ethias, vergeet je dossiernummer niet te vermelden.

Nuttige gegevens:
Frank Beyens – 0476 66 24 32 – frank_beyens@hotmail.com

Ethias – Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt – 011/28 20 81