Scholieren, Junioren, Senioren, Masters

Reglement ‘Atleet vh jaar’

Punten worden over 6 categorieën verdeeld:

Categorie Bedoeling Maximum punten
Prestatie Uitzonderlijk sterke prestaties in perspectief stellen en belonen 30
Kampioenschappen Kampioenen en goede plaatsing op kampioenschappen belonen 40
Records Clubrecords, provinciale en Belgische records belonen 20
Selecties Selectie en deelname aan club-ploegwedstrijden, provinciale, nationale en internationale wedstrijden belonen 40
Clubcriteria Regelmatige deelname aan wedstrijden belonen 10
Clubevents Deelname aan club-events belonen 1

Algemene punten:

 • Master A = mastercategorieën M35, M40, M45, resp. W35, W40, W45
 • Master B = mastercategorieën vanaf M50 en W50
 • De Raad van Bestuur heeft de mogelijkheid om de punten te halveren indien de inschrijvingen of deelname beperkt is of het algemene niveau laag is.
 • KVV veldlopen, selectie Interprovinciale Match, Bekers van Vlaanderen en BK aflossingen, en hulp/deelname aan clubevents zijn opgenomen in het reglement.
 • Voor de Bekers van Vlaanderen en BK-aflossing bepaalt de STC , na advies van de trainer, aan welke proef de atleet deelneemt. Geselecteerde atleten voor een BvV-wedstrijd (CAD-Schol of AC) of voor een BK-aflossing die niet deelnemen (behalve in gemotiveerde gevallen van overmacht), behouden hun punten in het criterium ‘atleet van het jaar’, maar hun bedrag wordt op zijn minst gehalveerd. Indien zij A- of B-atleet zijn, wordt eveneens het bedrag op zijn minst gehalveerd. De Raad van Bestuur bepaalt, aan de hand van de gegevens waarover zij beschikt, de sanctie voor het niet-deelnemen.

Prestatie:

Principe:

 • 900 punten IAAF = 1 punt DAC;
 • Per 5 IAAF punten hoger – > + 1 DAC punt tot 20 DAC punten = maximum = 995 IAAF punten
 • Per 10 IAAF punten lager -> – 0,1 DAC punt tot 0,1 DAC punt (810 IAAF punten = 0,1 DAC punt)

Uitzondering: werpnummers:

 • 895 IAAF punten = 20 DAC punten = maximum; 800 IAAF punten = 1 DAC punt, 710 IAAF punten = 0,1 DAC punt”

Voorwaarden:

 • Indoor: individuele kampioenschap-nummers
 • Outdoor: individuele Olympische nummers.
 • Maximaal 2 prestaties per jaar (nov -> okt)
 • Binnen 1 seizoen (indoor<->outdoor) niet op dezelfde proef

Kampioenschappen:

Principe:

 • PK < KVV < BK
 • AC > jun > master A = schol > cad = master B
 • Berglopen < 1/2 marathon = 10 km weg < marathon < BK aflossing < indoor < veldlopen = outdoor
 • Reserves (BK aflossingen) krijgen dezelfde punten als de deelnemende atleten
 • Indien een wedstrijd voor meerdere kampioenschappen telt (BK, KVV, PK) tellen alleen de punten van één kampioenschap (hoogste punten)

Records:

Principe:

 • Maximaal 1 x per discipline en per seizoen
 • Op alle nummers voor welke een Belgisch Record herkend wordt.
 • Geen cumul van punten – CAD/SCHOL/JUN/BEL met record AC krijgt enkel de AC punten
 • CR < Vl.Br. R < BR

Selecties:

Principe:

 • Cad/schol < AC
 • Geen cumul van punten – cad/schol met selectie voor AC krijgt punten AC
 • Voor internationale kampioenschappen worden punten voor selectie en plaats worden opgeteld.

Clubcriteria:

Principe:

 • Maximaal punten voor 1 winter en 1 zomercriterium
 • AC > jun > master A = schol > cad = master B

Veldloopcriterium:

 • Deelname aan minimum 5 veldlopen waarvan maximaal 2 korte/sprintveldlopen
 • Score: 100 – plaats +1 in procent of het aantal deelnemers
 • Maximum 80 punten indien 5 deelnemers of minder
 • Maximum 100 punten indien 100 deelnemers of meer
 • De 5 beste resultaten worden opgeteld.

Indoorcriterium:

 • Deelname aan minimum 4 verschillende wedstrijden
 • Score: som van de IAAF punten van de 5 beste prestaties.
 • Correctie voor werpnummers (+11%, zie puntentelling voor prestatie)
 • Geen cumul van punten (alleen individuele nummers)

Outdoorcriterium:

 • Deelname aan minimum 6 verschillende wedstrijden
 • Score: som van de IAAF punten van de 5 beste prestaties.
 • Correctie voor werpnummers (+11%, zie puntentelling voor prestatie)
 • Geen cumul van punten (alleen individuele nummers)

Wegcriterium:

 • Deelname aan minimum 6 verschillende wedstrijden
 • Score: 100 – plaats +1 in procent of het aantal deelnemers
 • Maximum 80 punten indien 5 deelnemers of minder
 • Maximum 100 punten indien 100 deelnemers of meer
 • De 5 beste resultaten worden opgeteld.

Clubevents:

 • Deelname aan PK aflossingen: 0,2
 • Helpen bij clubevents (wedstrijden, eetfestijn, jogging, scholenloop …): 0,5 maximum per jaar

Reglement ‘A-atleet’

 • Voorbehouden aan de categorie senioren en masters
 • Top 3 BK A.C. outdoor of BK A.C. veldlopen
 • Top 10 jaarlijst A.C. op Olympische nummers
 • Op vraag van de sporttechnisch coördinator kan de RvB atleten schrappen
 • Mits binnenbrengen van bewijsstukken , uitbetaling maart en november (na heraansluiting)
 • Jaarplanning te bezorgen aan trainer
 • Atleten die geschrapt zijn in de rangschikking ‘atleet van het jaar’ komen niet in aanmerking.

Reglement ‘B-atleet’

 • Beloftevolle jongeren in categorie scholieren en juniores
 • Top 3 BK outdoor of BK veldlopen
 • Top 5 jaarlijst sch of jun in Olympische nummers of hieraan gerelateerde nummers ( vb 2000 steeple, horden )
 • Op vraag van sporttechnisch coördinator kan de RvB atleten schrappen
 • Mits binnenbrengen van bewijsstukken, uitbetaling maart en november (na heraansluiting)
 • Jaarplanning te bezorgen aan trainer
 • Atleten die geschrapt zijn in de rangschikking ‘atleet van het jaar’ komen niet in aanmerking.