Cadetten

KLIK HIER VOOR DE ZOMERKALENDER 2019

TRAININGEN

De cadetten trainen gezamenlijk in 1 groep gedurende drie avonden per week.

De wedstrijdatleten trainen op maandag- woensdag- en vrijdagavond van 18u30 tot 20u30. Deze uren kunnen afwijken in het begin van het seizoen en worden steeds gecommuniceerd via mail en op de trainingen. Na de herfstvakantie verhuizen wij elke vrijdag naar Parnas Odisee waar we in de zaal trainen.

Er wordt van de wedstrijdatleten een aanwezigheid van 80% op de trainingen verwacht.

Nieuwe atleten en recreanten zijn steeds welkom en kunnen aansluiten op 1 van de 3 trainingsdagen, eventueel met een instapkaart. Als de atletiekmicrobe groeit en ze zich goed voelen in de groep, zijn zij steeds welkom om meerdere trainingen af te werken.

 TRAINERS

De cadettentrainers zijn allemaal zelf atleet geweest of nog steeds zelf actief atleet. Daarnaast hebben zij ook allemaal een of meerdere trainersdiploma’s op zak zodat zij de atleten op een gepaste manier kunnen begeleiden.

INHOUD VAN DE TRAININGEN

Volgens de clubfilosofie wordt een brede algemene atletiektraining nagestreefd voor atleten tot en met de cadettencategorie. Dit betekent dat de jongeren tot en met 15 jaar een basis meekrijgen van zowat alle atletiekdisciplines om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Door het beoefenen van loopnummers, werpnummers en springnummers ontwikkelt de atleet snelheid, lenigheid, uithouding en motorische coördinatie. De trainingen worden steeds zorgvuldig opgesteld. Naast het ontwikkelen van tal van vaardigheden zijn plezierbeleving en groepsfeer belangrijke factoren. De trainers willen dat elke atleet steeds met plezier naar training komt.

ATLETIEKSEIZOEN

Het atletiekseizoen loopt het hele jaar door en start in november. Ook in de schoolvakanties lopen de trainingen gewoon door. In het winterseizoen – van november tot en met april – wordt er in weer en wind getraind en zullen de trainingen iets meer conditionele aspecten bevatten. De wedstrijden in de winter bestaan uit veldlopen en indoormeetings (meerkampnummers nl. lopen, werpen en springen). In het zomerseizoen – van mei tot en met oktober – worden alle atletieknummers beoefend, zowel op training als op wedstrijd.

WEDSTRIJDEN

Alle cadetten zowel wedstrijdatleten als recreanten en nieuwe atleten worden aangemoedigd om aan wedstrijden deel te nemen. De trainers selecteren een aantal wedstrijden voor het winter- & zomerseizoen waar ze samen heen gaan. Daarnaast moedigen zij de atleten aan om ook zelfstandig wedstrijden op te zoeken en af te werken. Alle nodige informatie wordt steeds tijdig gecommuniceerd op training of via mail.

Om aan wedstrijden deel te nemen heb je een startnummer nodig, je blauw clubtruitje en liefst ook je spikes. Verwittig dus vooraf je trainer wanneer je voor de eerste keer wil deelnemen, zodat je een startnummer kan krijgen. Bij de crossen of veldlopen heb je bovendien een crosskaartje nodig, dat achter je startnummer wordt bevestigd. Je crosskaartje krijg je op de wedstrijd of op de training van de clubafgevaardigde of je trainer.

BELANGRIJK

Bij deelname aan minstens 3 wedstrijden uit het wintercriterium én minstens 5 wedstrijden uit het zomercriterium, waaronder minstens 1 meerkamp, betaal je bij inschrijving van het volgende atletiekjaar slechts € 90,00 ipv € 190,00

Enkele belangrijke wedstrijddata worden steeds aan het begin van het atletiekseizoen meegedeeld. Eén van de belangrijkste wedstrijden voor de club en voor de groep is de interclub. De trainers maken voor deze wedstrijd een selectie op. Indien je bij de selectie zit, verwachten de trainers een aanwezigheid op de wedstrijd. De wedstrijd gaat traditiegetrouw begin mei door.

Het weekend van eind juli / begin augustus organiseert de club de Dilbeekse meerkampen. Dit is de grootste en best georganiseerde meerkamp in België. Deelname is niet verplicht, maar wordt aangemoedigd door de trainers.

ORGANISATIES TIJDENS HET JAAR

Naast de trainingen en wedstrijden worden gedurende het atletiekjaar ook een aantal andere activiteiten georganiseerd:

Tijdens de paasvakantie trekken de cadetten op trainingsstage. Deze stage is een goede voorbereiding op het zomerseizoen.

Tijdens de laatste twee weken van augustus gaat er steeds een atletiekweek door voor jongeren van 7 tot 16 jaar. Je zal er vooral atletiek beoefenen, maar ook andere sporten komen aan bod zoals zwemmen, balsporten en fietsen. Tijdens deze periode gaan de cadettentrainingen steeds door.