GA-lopers Toeren

Zondagse Toeren

Alle begeleiders lopen met een GPS-horloge.

Zo kunnen ze dus perfect de afstand en de snelheid van de groep onder controle houden.


Winterse Weektoeren

Voor de extra training in de week (afwisselend op dinsdag of donderdag) hebben we drie vaste toeren opgesteld die afwisselend gelopen worden. De toeren zijn 7 km lang. Wie dat wil kan onderweg nog wat inkorten of op hetĀ einde een extra lusje toevoegen.


Zomerse Weektoeren