Vertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat onze club een vlot aanspreekbaar persoon heeft die bij overschrijdingen van de gedragscode of bij problemen met lichamelijke en/of seksuele integriteit kan aangesproken worden en die al dan niet in samenspraak met derden de nodige stappen kan ondernemen om het probleem aan te pakken.

Deze personen voor onze club zijn:

  1. Veronique Feipel – 0476/56 95 32
  2. Bernadette Van Coillie – 0475/74 67 35

Psychisch grensoverschrijdend gedrag. Meer info vind je hier https://www.atletiek.be/nieuws/psychisch-geweld-we-pakken-het-aan