Visie

De kernopdrachten van Dilbeek Atletiek Club (DAC) zijn:

  • De jeugd in contact brengen met alle discipline van de atletieksport en dit op een speelse manier en in overeenkomst met de visie van de VAL over jeugdwerking;
  • Wedstrijdatleten opgedeeld in verschillende competitiegroepen, de nodige sportieve omkadering bieden (via trainers, materiaal en infrastructuur) opdat ze hun prestaties kunnen verbeteren;
  • Mensen aan het lopen brengen op een recreatieve manier, zij vormen de Ga-lopers van DAC.

Dit alles vindt plaats in een sportieve sfeer waarbij vriendschap, collegialiteit, blessurepreventie en zelfdiscipline centraal staan.

Leden, trainers, bestuursleden en ouders werken samen op een vrijwillige basis om deze visie te bewerkstelligen.

DAC voert een gezond financieel beleid en is een Dilbeekse vereniging waar Nederlands gesproken wordt.