fase 2 vanaf maandag 18 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren over de start van fase 2 met daarbij de mogelijkheid om terug trainingen te organiseren in groepen van 20 vanaf 18 mei. Natuurlijk worden er vragen gesteld zoals:
– Hoeveel groepen mogen er gelijktijdig op de piste?
– Moeten die 20 altijd dezelfde zijn?
– Mag een trainer training geven aan meerdere groepen van 20?
– Mag een atleet in meerdere groepen trainen ?
– …
 
We stellen vast dat verschillende overheidsinstanties tegenstrijdige antwoorden geven! De atletiek federatie is overleg gestart met de overheid om klaarheid te scheppen en zal hierover zo snel mogelijk communiceren met de atletiekclubs.
 
Ondertussen werkt het bestuur van DAC, in samenwerking met de technische coördinator van DAC en in samenwerking  met de trainers van DAC, aan een plan voor de heropstart van de trainingen. Dat plan zal het DAC bestuur toetsen aan het nieuwe, nog te publiceren, ministerieel besluit dat hopelijk antwoorden zal geven op onze openstaande vragen.  
 
We houden jullie op de hoogte van de verdere evolutie. En hou het veilig en gezond.
 
Met sportieve groeten

Het DAC bestuur